NFPA

NFPA (National Protection Association) ABD'de uygulanması zorunlu olan yangın ve yangın güvenliğini etkiliyen konuların standartlarını belirleyen ve yayınlayan, uygulayıcıyı başlayan bir kuruluştur.
>>

UL

“Underwriters Laboratories” kelimelerinin başharflerinden oluşmaktadır. 1894 yılında Amerika Ilinois kenitnde kurulmuştur.kalite Yönetim Sistemleri ile beraber Ürün Güvenliği standartları yazan ürün testleri ile ilgili değerlendirmeleri yapan bağımsız bir kuruluştur.

>>

CE

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliġi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur.

>>

ATEX

Muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışan teçhizat ve sistemlerle ilgili olup 94/9/At direktifi şeklinde geçmektedir. Atex Atmospher ve exposible kelimesinin kısaltılmış halidir.Temmuz 2003 itibariyle, AB kuruluşları patlayıcı atmosfere sahip alanlarda patlama riskine karşı çalışanları korumak için direktifler oluşturmuşlardır.

>>