NFPA

NFPA (National Protection Association) ABD'de uygulanması zorunlu olan yangın ve yangın güvenliğini etkiliyen konuların standartlarını belirleyen ve yayınlayan, uygulayıcıyı başlayan bir kuruluştur. Diğer ülkelerin benzeri standart kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında, ülkemiz de dahil olmak üzere, dünyanın en fazla kaynak gösterilen, itibar edilen ve uygulanan standarttır. 3S Norm serisi pompalar, iki önemli nedenle NFPA'in ilgili standartlarına uygun olarak imal edilmektedir.

NFPA, dünyada en yaygın kullanılan ve özellikle pompa sistemlerinde en ağır koşulları olan standardıdır.


Ülkemizde başta otomatik sprinkler, bina içi yangın dolapları ve bina dışı hidrand sistemi gibi sulu yangın söndürme sistemleri olmak üzere hemen bütün teknolojik sistemler, NFPA standartlarına göre tasarlanmaktadır. Bütünsellik yönünden genel kural olarak bir sistem hangi standarta göre tasarlanmışsa, o sistemde kullanılacak ürünlerin performans özellikleride en aynı standart'a uygun olmalıdır. Tersi durumda tasarımla ürün arasında uyumsuzluk çıkması kaçınılmazdır. 3S NORM serisi pompalar, NFPA'e uygun olduğu için, NFPA standartlarına göre tasarlanmış sulu yangın sistemleri ile (Otomatik Sprinkler, Bİna içi yangın dolabu, Bina dışı hidrand, Baskın püskürtme ve köpük sistemleri) tam uyumlu olarak kullanılabilir.

NFPA 20 Nedir ?

NFPA 20 (Standard for the Installation of Centrifugal Fire Pumps), NFPA'in yangın pompaları ile ilgili standart'ı olup; yangın pompaları ve pompa gruplarının, motor kumanda sistemlerinin ve kullanılması gereken yan elemanlarının özelliklerini, performanslarını ve montaj kurallarını, belirleyen standardıdır.

NFPA yangından koruma konusunda standartlar hazırlayan, kitaplar ve dergiler basan yayınlar yapan bir organizasyon olup, firmaların NFPA standartlarına uygunluğunu onaylayıp belgeleyen bir kuruluş değildir.

Yangın Pompasının Özellikleri

NFPA : yangın pompaların özel öneminden dolayı, gerek malzeme özelliklerine, gerekse performans özelliklerine bir standart getirmiştir. Bir yangın pompasının NFPA 20'ye uygunluğunu bu şartların yerine getirilmesini gerektirir. Bu özellikler incelendiğinde genel amaçlı pompalar ile yangın pompaları arasında çok ciddi farkları olduğu görülmektedir. Yangın pompaları; tüm çalışma ömürleri boyunca maksimum güvenililirlik ve net çıkış basınç değerini sağlaması amacına yönelik olarak tasarlanırlar. Genel amaçlı pompalardaki tasarım kriteri ise maksimum verim ve ekonomik işletim özelliğidir.

NFPA 20'e uyumlu 3S Norm Pompa ve Yangın Grubu Özellikleri

Her pompa için ayrı kumanda panosu vardır. 

Sıfır debide basınç, anma değerinin 1.4 katını geçmez. 

1.5 X Anma debisinde, anma basıncının 0.65'inden daha küçük değerlere düşmez. 

Emme borusunda hızlar 4.57 m/s'den küçüktür. 

Yataklama : en az 5000 saat ömürlü rulman ile olmalıdır. 

Pompa çarkı : bronz 

Pompa mili : AISI 316 veya AISI 304 

Pompa gövdesi : GG-25 pik döküm 

Sızdırmazlık : beş sarım yumuşak salmastra ile 

Elektrik motorlarının servis faktörü (aşırı yüklenebilme çarpanı)1.15'i geçmemelidir. 

Flanşlar DIN 2533 - PN 16 olarak üretilirler.